Ăng ten định hướng băng rộng ngoài trời tần số làm việc 792 – 960/1710-2700MHz, độ tăng ích Gain 10/11dBi – Chính hãng Comba – Outdoor Wide Band Directional Antenna là loại Ăng ten dùng để lắp đặt trong các giếng thang máy chuyên để sử dụng cho hệ thống tăng cường sóng di động trong các tòa nhà cao tầng(IBS) với tính thẩm mỹ cao và hài hòa với các hệ thống khác trong tòa nhà