Ăng-ten gắn tường định hướng Indoor IWH-090V08N0-2, Gain 7/8dBi, tần số 790-960/1710-2700MHz chính hãng Comba là loại Ăng ten có búp sóng hẹp vùng phủ 65 độ chuyên để sử dụng cho hệ thống tăng cường sóng di động trong các tòa nhà cao tầng(IBS) với tính thẩm mỹ cao và hài hòa với các hệ thống khác trong tòa nhà