Ăng ten gắn trần 360 độ Omni trong nhà IXD-360V03NP là loại Ăng ten treo trần chuyên để sử dụng cho hệ thống tăng cường sóng di động trong các tòa nhà cao tầng(IBS) với tính thẩm mỹ cao và hài hòa với các hệ thống khác trong tòa nhà